Selvudvikling – 1/2 år (gør dig umage)

SELVUDVIKLING, COACHING og PSYKOTERAPI HJÆLPER DIG MED AT:

Gøre dig umage – ½ år

 –  er et forløb, hvor du forpligter dig til at møde op hos mig, hos Livskonsulenten, i Randers hver anden uge i ½ år.

Hvis du virkelig vil noget med dit liv, dit parforhold, dit arbejde, dine relationer – så starter det hos dig selv. Hvis ikke du opdager, hvad din egen rolle er i disse ting, kan jeg med et glimt i øjet kun sige:

Gør dig umage – ½ år!

Jeg kan hjælpe dig og være dit ærlige spejl, underviser, mentor og guide igennem DIT ½ år, hvor du virkelig kan tage seriøse, opløftende og vedvarende skridt i DIN retning – med fokus på de vigtige ståsteder i DIT og dines liv. Find dit livs virkemidler til at få sammenhæng i det allervigtigste.

Eksempel fra det virkelige liv med Karsten:

Viljestyrke:

Karsten kommer til mig og fortæller, at han mangler viljestyrke. Han sætter sig ofte mål, der altid ender med at løbe ud i sandet. Karsten og jeg finder i tæt samarbejde og via coaching ud af, at der også er nogle fysiske faktorer, der hæmmer hans viljestyrke. Vi fokuserer herefter bl.a. på søvn, mad, motion og meditation. Arbejdet med disse faktorer oplever Karsten har stor indflydelse på viljestyrken – og dermed evnen til at bryde med mønstre, der i vores samarbejde er skabt bevidsthed om – IKKE er hensigtsmæssige for det liv og samliv, Karsten har lyst til at leve. Karsten har fået bevidsthed om nogle hæmmende overbevisninger, han via viljestyrke får mod til at arbejde med. Mindfulness og meditation bliver ligeledes en del af hans liv, hvilket efter hans eget udsagn tilfører ro og samtidig energi.

Skyggesider:

Karsten opdager en række sider af sig selv, der længe har ligget i skyggen. Fx har Karsten en indre kritiker, der skælder, smælder og kritiserer de beslutninger og relationsmæssige sammenhænge, han egentlig godt vil have skal være i tråd med hans egentlige værdier, såsom mening, frihed og samhørighed. I forløbet arbejder vi med en række forskellige sider, der mere eller mindre ubevidst huserer i Karsten: Kritikeren, indpiskeren, perfektionisten, romantikeren, krigeren, offeret/martyren og ikke mindst:  Den vrede/den bange – som viste sig at hænge tæt sammen. Når han udadtil blev vred hang det sammen med en indadvendt angst. Lidt ligesom svaret på: Hvorfor bider hunden? Det gør den ofte når territoriet er truet, når den er bange! Karsten fik derved en bevidsthed om, at han ofte lod andre overskride de grænser, der egentlig var vigtige for ham. Redskaberne blev fundet via coaching og psykoterapi. Det førte til endnu et trin i arbejdet med selvudvikling:

Kommunikation:

Kommunikation i relationelle sammenhænge. Karsten lærte at tolkning af andres og egne behov kan være en særdeles farbar vej – både i afgrænsningen af sig selv, men også for at få værdien samhørighed i spil.

Karsten udtrykte selv, at hvis ikke han havde investeret i forløb hos mig – ville han formentlig være blevet skilt, have sagt sit arbejde op på grund af stress – og være 25 kilo tungere! “Godt jeg tog mig sammen!”

Han er efter eget udsagn blevet et lykkeligere menneske, fordi han, som han udtrykte det, fik fat i det sande, det gode og det smukke. Derudover fik han kontakt med friheden og det meningsfulde liv – og han tog ansvaret for det – indad og udad! På den måde er det ikke blot selvudvikling for selv at få noget ud af det, men også Karstens nære relationer fik glæde af den meget vigtige proces.

Vi har efterfølgende haft opfølgende sessioner – for som jeg med glimt i øjet sagde til ham: Ja, Karsten, du kan stadigvæk blive ulykkelig, det er bare som om, du er ulykkelig på et højere niveau!

Karsten tog sig sammen – ½ år

Pris 12.500 alt inkl. for individuelt forløb hver anden uge – ½ år.

Ring tlf. 22999730 og aftal et første møde.

Gør dig umage – ½ år, grupper

Minimum 4 personer – så du kan tage dig sammen – sammen!

Der vil blive tale om individuel coaching/terapi i gruppe.

Der kan indledes med korte øvelser i mindfulness og efterfulgt af deling af “hvad er vigtigt lige nu?”.

Det afhænger af gruppens behov.

Tag kontakt og lad os finde tidspunkt og ramme, der passer.

Dernæst vil en af deltagerne “være på” med en udfordring fra dennes liv. Med en coachende eller terapeutisk tilgang vil jeg gå i dybden med at få perspektiv på deltagerens felter. Der vil blive arbejdet med tankemønstre, skyggesider, kropslige reaktioner. De andre i gruppen vil blive involveret/inspireret af arbejdet. Udfordringer i parforholdet, arbejds- og familielivet eller sundhedsmæssige aspekter kan ofte være symptomer på ting, der kan have brug for en nærmere undersøgelse, og som kan blive temaet for den pågældende samling.

Der vil være fokus på krop og sind (og ånd), med den konsekvens, at der bliver en bevidsthed om dit essentielle afsæt og værdierne i dit og dines liv – både på den private, arbejdsmæssige og kulturelle bane.

Alt sammen funderet i coaching og psykoterapi (terapi).

Pris pr. person

6.200 kr.

Tid pr. gang: 4 timer

Frekvens: 2 x månedligt i et halvt år.

_____________________________________

Selvudvikling, coaching og terapi | Randers – Århus – Viborg – Silkeborg