Coaching | Coach

Coaching | Coach

Har du problemer med at være kusk i eget liv?  Se oplæg om hvad coaching også er: Coach-, Uffe Thorsen/Livskonsulenten i Randers præsenterer:

Coach: Hvis du ikke har styr på de forskellige aspekter af dit livshjul, så fat  tømmerne, – så du (som med en hestevogn) kan sætte tempo og styre. (Ordet “coach” betyder oprindeligt “kusk” og stammer fra ungarsk).

Coaching handler om, at få nye kraftfulde psykologiske redskaber til at få det bedste frem og navigere ift. dig selv og andre.
ID Coaching handler om at finde ind til de inderste ressourcer og få udfoldet det fulde potentiale.

Selvom coaching generelt er ressource-orienteret og primært henvender sig til mennesker, der i forvejen er velfungerende, er det en kraftfuld psykologisk metode, som nu og da kan gå dybere end både coach og klient har til hensigt. Derfor skal der både en grundig uddannelse og masser af personlig udvikling til, for at blive en virkelig kompetent coach, som kan coache på en faglig og etisk forsvarlig måde.

Temaer i coaching er typisk: Stress, manglende retning, relationer, hæmmende overbevisninger og skygger (sider/egenskaber hos dig selv, du ikke umiddelbart er bevidst om – men som påvirker alligevel).

Coaching- Coach | Randers – Århus – Viborg – Silkeborg

________________________________________________________________

Uffe Thorsen